Kroužky při ZŠ

Kroužek umožňuje dětem strávit volný čas po vyučování ve sportovním kolektivu. Jde o službu pro rodiče, kteří chtějí, aby se jejich děti naučily pravidelnému a zdravému pohybu, zabavily se a do budoucna se mohly zaměřit na atletiku, nebo jakýkoliv jiný sport, ať již rekreačně či vrcholově.

Kroužek je zaměřen na rozvoj všestranných sportovních dovedností a naučení se základům správného pohybu a koordinace. Je důležité dětem ukázat pestrost a rozmanitost pohybu, aby si vytvořily co nejlepší pohybový základ do života.

Tréninky probíhají zábavnou formou, kde si děti zahrají množství závodivých her a soutěží, naučí se základy atletických disciplín. V případě zájmu klub dětem nabízí možnost dalšího tréninkového dne v Brně-Černovicích.

Děti mohou v rámci klubu také zúročit svoje dovednosti na závodech a soutěžích.

Klub také pořádá pro své členy klubové závody, letní a podzimní soustředění, příměstské tábory a sportovní akce.

ZŠ Mokrá-Horákov

Kroužek je určen pro děti 1.– 3. třídy, 4.– 9. třídy

KDE: tělocvična ZŠ Mokrá, venkovní hřiště
KDY: pondělí 1.–3. třída 14.30–15.30 hod., 4.–9. třída 15.30–16.30 hod.

CENA: 790,- Kč/pololetí

ZAHÁJENÍ: 11. 9. 2023

ZŠ Bednářova

Kroužek je určen pro děti 1.–7. třídy

KDE: tělocvična ZŠ Bednářova, venkovní hřiště
KDY: úterý 1.–7. třída 14.00–15.00 hod.

CENA: 790,- Kč/pololetí

ZAHÁJENÍ: 12. 9. 2023

ZŠ Kuldova

Kroužek je určen pro děti 1.–7. třídy

KDE: tělocvična ZŠ Kuldova, venkovní hřiště
KDY: čtvrtek 15.30–16.30 hod.

CENA: 790,- Kč/pololetí

ZAHÁJENÍ: 14. 9. 2023

ZŠ Bosonožská

Kroužek je určen pro děti 1.–7. třídy

KDE: tělocvična ZŠ Bosonožská, venkovní hřiště
KDY: středa 14.30–15.30 hod.

CENA: 790,- Kč/pololetí

ZAHÁJENÍ: 20. 9. 2023

Za příznivého počasí budou lekce probíhat na venkovním hřišti školy. V zimním a deštivém počasí budou lekce ve školní tělocvičně.

Doporučujeme, aby si každé dítě nosilo na jednotlivé lekce minimálně 0,5 l lahve vody – ideálně neperlivou a nepřeslazenou, sportovní oblečení a vhodnou obuv (tenisky, ne cvičky).