O klubu SK TROPS Brno

Atletický klub provozuje minipřípravku pro děti ve věku 4–5 let, přípravku pro děti ve věku 6–11 let a žactvo ve věku 12–15 let, dorost 16 – 17 let v Brně-Černovicích. Klub také provozuje kroužky atletiky na základních školách – ZŠ Kuldova, ZŠ Bosonožská, ZŠ Bednářova a ZŠ Mokrá-Horákov.

Náš klub se u dětí zaměřuje především na rozvoj všestranných sportovních dovedností. Děti se naučí základům správného pohybu a koordinace a osvojí si základní atletické disciplíny. Je pro nás důležité, vytvořit dětem co nejlepší pohybový základ do života.

Děti mají možnost vyzkoušet a zúročit svoje dovednosti na závodech, mítincích a soutěžích.

Žactvo a dorost na svých trénincích prohlubuje a zdokonaluje své znalosti a dovednosti v konkrétních atletických disciplínách. Připravují se na závody, soutěže a mistrovství, v rámci měst, kraje a republiky.

Klub také pořádá pro své členy klubové závody, letní a podzimní soustředění, příměstské tábory a sportovní akce.


Podporují nás:


Spolupracujeme: