A T L E T I C K Á   P Ř Í P R A V K A   P R O  D Ě T I
Kroužek je určen pro děti 1. - 5. třídy (event.6.třídy)


KDE:               tělocvična ZŠ Přemyslovo náměstí

KDY:               pátek  15.00 - 16.00 hod.

CENA:             160,- Kč/měsíc
             

Lekce budou probíhat ve školní tělocvičně.

Doporučujeme aby si každé dítě nosilo na jednotlivé lekce minimálně 0,5l lahve vody - ideálně neperlivou a nepřeslazenou, sportovní oblečení a vhodnou obuv.


DOTAZY, INFORMACE:

Ing. Michaela Nádeníčková, DiS.
trenérka
tel.: 604 918 732
e-mail: nadenickova@volny.czCopyright © 2017 SK TROPS Brno All Rights Reserved.