A T L E T I C K Á   P Ř Í P R A V K A   P R O  D Ě T IKroužek je určen pro děti 2. - 6. třídy


KDE:               tělocvična ZŠ Mokrá

KDY:               pondělí     1. - 3. třída  14:30 - 15:30 hod.
                                        4. - 6. třída  15:30 - 16:30 hod.

                        středa      1. - 5. třída  14:30 - 15:30 hod.

CENA:            1 x týdně 750,- Kč/pololetí
                       2 x týdně 1.500,- Kč/pololetí
                       (cena vč.členských příspěvků)


Lekce probíhají ve školní tělocvičně, za příznivého počasí budou lekce probíhat na venkovním hřišti.

Doporučujeme aby si každé dítě nosilo na jednotlivé lekce minimálně 0,5l lahve vody - ideálně neperlivou a nepřeslazenou, sportovní oblečení a vhodnou obuv.


DOTAZY, INFORMACE:

Ing. Michaela Nádeníčková, DiS.
trenérka
tel.: 604 918 732
e-mail: nadenickova@volny.cz
Copyright © 2017 SK TROPS Brno All Rights Reserved.