A T L E T I C K Á   P Ř Í P R A V K A   P R O  D Ě T IŠkolní rok 2019/2020 - atletická přípravka zařazena ČAS do projektu Atletika pro radost.


Kroužek je určen pro děti 1. - 5. třídy (event.6.třídy)

KDE:               tělocvična ZŠ Bednářova
KDY:               úterý, 1. - 5. třída 14:00 - 15:00 hod.
CENA:             130,-Kč měsíčně, 650,- pololetí
ZAHÁJENÍ:      10.9.2019

Za příznivého počasí budou lekce probíhat ve venkovních prostorách areálu školy. V zimním a deštivém počasí budou lekce ve školní tělocvičně.

Doporučujeme aby si každé dítě nosilo na jednotlivé lekce minimálně 0,5l lahve vody - ideálně neperlivou a nepřeslazenou, sportovní oblečení a vhodnou obuv.


DOTAZY, INFORMACE:

Ing. Michaela Nádeníčková, DiS.
trenérka
tel.: 604 918 732
e-mail: nadenickova@volny.cz

Copyright © 2019 SK TROPS Brno All Rights Reserved.

Copyright © 2019 SK TROPS Brno All Rights Reserved.