A T L E T I C K Á   P Ř Í P R A V K A   P R O  D Ě T IŠkolní rok 2018/2019 - atletická přípravka zařazena ČAS do projektu Atletika pro radost.


Kroužek je určen pro děti 1. - 5. třídy (event.6.třídy)

KDE:               tělocvična ZŠ Bednářova, venkovní hřiště
KDY:               úterý, 1. - 5. třída 14:50 - 15:50 hod., začátek 18.9.2018
CENA:            650,- pololetí (cena vč.členských příspěvků)

Za příznivého počasí budou lekce probíhat ve venkovních prostorách areálu školy. V zimním a deštivém počasí budou lekce ve školní tělocvičně.

Doporučujeme aby si každé dítě nosilo na jednotlivé lekce minimálně 0,5l lahve vody - ideálně neperlivou a nepřeslazenou, sportovní oblečení a vhodnou obuv.


DOTAZY, INFORMACE:

Ing. Michaela Nádeníčková, DiS.
trenérka
tel.: 604 918 732
e-mail: nadenickova@volny.cz

Copyright © 2017 SK TROPS Brno All Rights Reserved.