Z Á K L A D N Í   I N F O R M A C E 


Kroužek umožňuje dětem strávit volný čas po vyučování ve sportovním kolektivu.

Jde o službu pro rodiče, kteří chtějí, aby se jejich děti naučily pravidelnému a zdravému pohybu, zabavily se a do budoucna se mohly zaměřit na atletiku, nebo jakýkoliv jiný sport, ať již rekreačně či vrcholově.

Kroužek je zaměřen na atletiku a rozvoj  všestranných sportovních dovedností  a naučení se základům  správného pohybu a koordinace. Je důležité dětem ukázat pestrost a rozmanitost pohybu,  aby si vytvořily co nejlepší pohybový základ do života.

Tréninky probíhají zábavnou formou, kde si děti  zahrají množství závodivých her a soutěží, naučí se základy atletických disciplín, naučí se ovládat míč.

Krožuek je určen pro děti 1. - 5. třídy (event. 6. třídy).

V případě zájmu klub dětem nabízí možnost dalšího tréninkového dne na SŠ Charbulova.

Děti mohou v rámci klubu také zúročit svoje dovednosti na závodech a soutěžích.

Klub také organizuje pro své členy sportovní tábory a ve spolupráci s nadačním fondem SUNRISE pořádá dětské dny.Copyright © 2019 SK TROPS Brno All Rights Reserved.

Copyright © 2019 SK TROPS Brno All Rights Reserved.